KANSLI

Välkommen till Sveaträngaren

Svea Trängregementes T1 Kamratförening
bildad 1935 och har sitt säte i Linköping.

SveaTrängare gör en insats!

Livgrenadjärmässens Sångbok – ett bokprojekt för Mässens fortlevnad!

Vi lanserar nu Livgrenadjärmässens Sångbok 2020 i syfte att stödja Mässen och samtidigt kunna leverera något som är efterfrågat. Mässföreningen kommer att bekosta trycket och förtjänsten ska gå till stöd för Mässverksamheten.

Sångboken ska innehålla snapsvisor och andra mässrelaterade sånger som knyter an till de militära förband som finns och funnits i Östergötland. Även de mest populära snapsvisorna som kanske saknar militär anknytning vill vi få med.

Vi tar med tacksamhet emot förslag på vilka sånger eller bilder den ska innehålla. Förslag skickas till mats@wallden.email.
Skicka gärna med uppgifter om melodi, upphovspersoner till text och musik och gärna om den finns någon historik eller instruktioner bakom sången.

Sångboken trycks i format A6 (10×15 cm) med mjukpärm för att passa kavajfickan och få plats mellan tallrikarna. Den blir i färgtryck och kommer att ha ca 100-150 sidor. De bilder som vi lagt ut är tänkt utformning men den kan komma att förändras.

Vi har satt priset per bok till 190 kr där omkring 150 kr kommer att gå till Mässen.

Detta beror givetvis på hur många som beställer – ju fler som beställer desto mer till Mässen.

Du bokar en bok genom att betala 190 kr/bok på plusgiro 192 08 16-4 eller via Swish 123 275 27 80.

Beställer du två eller fler kostar de 170 kr/st. Vill någon förening köpa ett större antal – kontakta mats@wallden.email

Passa på och köp flera exemplar så har du redan julklapparna klara!

Vi vill ha din inbetalning senast 2020-05-01 för att vi ska kunna bestämma vilken upplaga vi ska trycka.

Skicka en epost till mats@wallden.email med din adress för att säkerställa att boken hamnar rätt.

Leverans sker preliminärt i juni.

/Livgrenadjärmässens Ideella Förening ”Mässföreningen” styrelse

Livgrenadjärmässens Sångbok – ett bokprojekt för Mässens fortlevnad!

Vi lanserar nu Livgrenadjärmässens Sångbok 2020 i syfte att stödja Mässen och samtidigt kunna leverera något som är efterfrågat. Mässföreningen kommer att bekosta trycket och förtjänsten ska gå till stöd för Mässverksamheten.

Sångboken ska innehålla snapsvisor och andra mässrelaterade sånger som knyter an till de militära förband som finns och funnits i Östergötland. Även de mest populära snapsvisorna som kanske saknar militär anknytning vill vi få med.

Vi tar med tacksamhet emot förslag på vilka sånger eller bilder den ska innehålla. Förslag skickas till mats@wallden.email.
Skicka gärna med uppgifter om melodi, upphovspersoner till text och musik och gärna om den finns någon historik eller instruktioner bakom sången.

Sångboken trycks i format A6 (10×15 cm) med mjukpärm för att passa kavajfickan och få plats mellan tallrikarna. Den blir i färgtryck och kommer att ha ca 100-150 sidor. De bilder som vi lagt ut är tänkt utformning men den kan komma att förändras.

Vi har satt priset per bok till 190 kr där omkring 150 kr kommer att gå till Mässen.

Detta beror givetvis på hur många som beställer – ju fler som beställer desto mer till Mässen.

Du bokar en bok genom att betala 190 kr/bok på plusgiro 192 08 16-4 eller via Swish 123 275 27 80.

Beställer du två eller fler kostar de 170 kr/st. Vill någon förening köpa ett större antal – kontakta mats@wallden.email

Passa på och köp flera exemplar så har du redan julklapparna klara!

Vi vill ha din inbetalning senast 2020-05-01 för att vi ska kunna bestämma vilken upplaga vi ska trycka.

Skicka en epost till mats@wallden.email med din adress för att säkerställa att boken hamnar rätt.

Leverans sker preliminärt i juni.

/Livgrenadjärmässens Ideella Förening ”Mässföreningen” styrelse

Bilden kan innehålla: text
Läs mer

Ändringar i program på grund av rådande tillstånd i Sverige

Hej alla Sveaträngare – hoppas ni är friska

Själv sitter jag till synes i någon form av husarrest för att försöka undvika alla mänskliga kontakter. Det går än så länge ganska bra, men hur länge ?  Förra gången jag hade utegångsförbud, vilket var många år sedan,  hade jag säkert gjort något bus så det var väl berättigat.  Bäst att lyda även denna gång eftersom man numer tillhör en så kallad riskgrupp

Eftersom huvuddelen av kamratföreningens medlemmar även tillhör denna vanliga grupp och mycket är osäkert har jag fattat en del beslut.

  • Vårutflykten till Västervik skjuts upp till 2021
  • Luncherna i höst genomförs troligen som vanligt
  • Nästa års ( 2021) program planeras som vanligt med luncher årsmöte och vårutflykt

Vi kommer att använda vår hemsida och vår tidning för att få ut information

Du är alltid välkommen att ringa mig eller någon i Styrelsen om du har frågor eller synpunkter Mitt telefonnr:0708118618

Förhoppning om en fin vår, sommar och höst

Tag ingen risk, försök håll dig frisk !

Hans Almroth
Ordförande

Läs mer

Tränglunch 2020-02-13

SveaTrängare, då har ett nytt Trängår startat med den första tränglunchen. 30 SveaTrängare hade samlats på Livgrenadjärmässen för lunch samt lyssna på Henry Stensons öden och äventyr efter att han avslutat sin militära karriär 1984. Det visade sig att han hade en del militärt blod i sina gener på sin mammas sida, några generaler samt överstar! Sin civila karriär startade på Saab som informationschef för att sedan gå vidare i samma befattning på Volvo flygmotor, Volvo personvagnar samt Ericsson m.fl. Ett mycket intressant föredrag där Henry redogjorde för händelser som de flesta åhörarna hade följt i media under åren, bl.a fick han ett samtal från PG Gyllenhammar som ville ha Henry som informationsdirektör i ett läge där Volvo skulle fusioneras med Renault ett hedersamt uppdrag naturligtvis men det vet vi idag hur det gick…. Han tillhör dessutom de få Trängare som man kan läsa om på Wikipedia och där kan man läsa att han 2009-10 var den högst betalde konsulten i Sverige, då undertecknad inte ville verka nyfiken ställde jag ändå frågan om vad han tjänade som kom tvåa men fick inget svar..!

Läs mer

SveaTrängare God Fortsättning

Då drar vi igång ett nytt Trängår med start den 13 februari kl 1200 på Livgrenadjärmässen.

Denna gång får vi besök av en gammal SveaTrängare som har en hel del att berätta om sitt liv efter det militära. Bifogar nedan lite info om Henry hämtat från Wikipedia, klicka på länken nedan.

Välkomna och som vanligt anmäl till L-O eller Uno

Henry Sténson

Läs mer

Jullunch 2019 12 12

Ett år går väldigt fort och den 12 december var det dags för årets julbord som intogs på Livgrenadjärmässen i vanlig ordning. Denna gång hade ett 50-tal SveaTrängare hörsammat inbjudan och det var nog rekord, det är i allafall 35 år sedan Svea Trängregemente lades ner och 20 år sedan Svea Trängkår avvecklades. Hoppas att det håller i sig under 2020 på våra luncher. Och som vanligt ledde vår ordförande Hans Almroth snapsvisorna. Curt Sjöö tackade styrelsen för ett mycket bra arbete under året och önskade God Jul Och Gott Nytt År.

Ps. Den 13 februari är den första Tränglunchen 2020 och då kommer vi att gästas av Henry Stenson som har mycket att berätta om sitt liv efter Svea Trängregemente.

 

Läs mer

Tränglunch 2019 11 14

 

 

 

 

 

 

Kamratlunch den 14 november 2019
Som vanligt träffades vi på Livgrenadjärmässen där trettio medlemmar hade mött upp för att , som brukligt är i militära sammanhang, äta ärtsoppa och pannkakor, det var ju torsdag. Det fanns alternativ för den som eventuellt tröttnat på ärtsoppa. Hur som helst alla verkade nöjda med det som serverades.

Efter lunchen höll Kjell Persson ett uppskattat föredrag om Linköpings ekopark det vill säga övningsfältet söder om regementena. Han koncentrerade sig till Smedstad herrgårds torp och stugor och de människor som från 17000-talet bott och levt där. Det visades att många av torpen hade varit bebodda av indelta soldater med familjer.
Det som berörde oss mest var nog berättelsen om deras levnadsöden. Det var inte lätt att vara fattig under 17 och 1800-talet. Många av torpen var bekanta för oss som tjänstgjort vid Linköpings regementen exempelvis Ryttartorpet , Statute , Statinne , Nyhagen ,med flera. Ordföranden Hans Almroth tackade Kjell med en blombukett  för ett intressant föredrag.

Läs mer

Årsmöte 2019

 

Då var årsmöte 2019 genomfört och valberedningen kunde även i år  luta sig tillbaka och ta fram de gamla pappren. Styrelsen är den samma och fick även i år ansvarsfrihet. Vi blev 21 SveaTrängare och frågan är var är ni andra! Ett nytt ansikte dök upp Thomas Kindström som lämnade T1 1982 för att hamna på K1, I1 sedan avslutade sin karriär inom flygvapnet. Thomas är gammal Boxholmare och har återvänt dit.

 

 

 

Läs mer

SveaTrängare ändring i programmet Trängträff Hässleholm

Trängvänner.

Vi har gjort förändringar i programmet för trängträffen den 6 och 7 september.

Enligt plan skulle vi besöka den nya järnvägsverkstaden men tyvärr tar de ej emot studiebesök före invigningen 2020.

Vårt alternativ har blivit Wanås slott-konstutställningar.

Välkomna! Gunnar Segerholm/Sekreterare

Läs mer