KANSLI

STYRELSEN 2019/20

Från vänster på bilden: Lars-Olov Karlsson, Uno Bergqvist, Urban Malm, Hans Almroth, Lars-Åke Weinerhall, Torbjörn Pettersson, Torbjörn Forsman (saknas på bilden Gunnar Hallstedt)

ORDFÖRANDE
Hans Almroth
hans.almroth@telia.com
013-153256
0708-118618

KASSÖR
Gunnar Hallstedt
gunnar.hallstedt@gmail.com
013-174940
0702-858419

LEDAMOT och
redaktör Sveaträngaren

Torbjörn Petterssson
torbjorn.siv.pettersson@telia.com
013-52685
0706-727423

LEDAMOT
Uno Bergqwist

013-130929
0760-834540

VICE ORDFÖRANDE
Lars-Åke Weinerhall
lars.ake.weinerhall@hotmail.se
0142-13562
0702-858419

Sekreterare
Urban Malm
urban.malm2@gmail.com
013-132728
0736-748052

LEDAMOT
Lars-Olov Karlsson
larsolov.karlsson323@gmail.com
013-150575
0703-477644

LEDAMOT och Webansvarig
Torbjörn Forsman
forsman.torbjorn@bredband.net
0142-16813
0705-291959