KANSLI

STYRELSEN 2024

Från vänster på bilden: Lars-Olov Karlsson, Göran Thorner, Gunnar Hallstedt, Pelle Lennerman Lars-Åke Weinerhall, Urban Malm, Torbjörn Petterson, Torbjörn Forsman

ORDFÖRANDE
Per Lennerman
per@lennerman.com
0708-75 41 01

Sekreterare
Urban Malm
urban.malm2@gmail.com
013-132728
0736-748052

KASSÖR
Gunnar Hallstedt
gunnar.hallstedt@gmail.com
013-174940
0702-858419

LEDAMOT och
redaktör Sveaträngaren

Torbjörn Petterssson
torbjorn.siv.pettersson@telia.com
013-52685
0706-727423

Ledamot
Göran Thorner
goranthorner@hotmail.com
0705-484058

VICE ORDFÖRANDE
Lars-Åke Weinerhall
lars.ake.weinerhall@hotmail.se
0142-13562
0702-858419

LEDAMOT
Lars-Olov Karlsson
larsolov.karlsson323@gmail.com
013-150575
0703-477644

LEDAMOT och Webansvarig
Torbjörn Forsman
torbjornforsman52@gmail.com
0142-16813
0705-291959