KANSLI

TIDNINGEN

Sveaträngaren

Medlemsinformation för Kamratföreningens medlemmar

Vid obeställbarhet av tidningen var vänlig återsänd den till:

Gunnar Hallstedt
Kamratföreningen Sveaträngaren, c/o Gunnar Hallstedt
Rydsvägen 398 A
584 39 Linköping

Redaktionens adress:
Torbjörn Pettersson
Porsvägen 18
590 54 Sturefors,

torbjorn.siv.pettersson@telia.com

Ansvarig utgivare: Ordförande Hans Almroth

 

Ett bidrag till tidningsfonden glädjer oss alla

p-giro 32 82 54-8