KANSLI

Tränglunch 10 nov 2022

SveaTrängare

Då var det dags för en Tränglunch igen, som vanligt startar vi Kl 1200 på Livgrenadjärmässen torsdag 10 november. Denna gång har vi ytterligare en gammal SveaTrängare Urban Wahlberg som föredragshållare han kommer att prata om framtiden eller är den redan här!

Ett axplock ur Urbans karriär.

Gjorde värnplikten på K1 som militärpolis för att därefter börja på GS2 på T1 efter AspS2 och sedan Karlberg bytte han bana och utbildade sig till flygförare på AF1 i Boden. Återvände till Linköping och AF2 som divisionschef (Pvhkp) och senare flygplatschef på Malmen. Han har dessutom tjänstgjort som lärare på NATO FAC STANEVAL School, RAF Leeming.

Som civil har han flugit för Air Greenland, Rikspolisstyrelsen och sedan 2014 har han jobbat med Drone Center Sweden som är en testbädd för tester av Drönare.

Och som vanligt anmälan (bindande)SENAST 5 dagar innan till L-O Karlsson 070-3477644 eller larsolov.karlsson323@gmail.com

PS Tack Drone Center Sweden (Urban Wahlberg)för sponsring

Urban Wahlberg