KANSLI

VISION

Kamratföreningen Sveaträngaren ändamål är att vidmakthålla och utveckla stöd och kamratskap för personal som tjänstgjort vid Svea trängregemente eller trängkår samt anhöriga samt att vårda och bevara Svea trängregementets traditioner och historia. Föreningen stödjer försvarsmaktens veteranverksamhet och skall i samverkan med trängens och Linköpings övriga kamratföreningar främja och vidmakthålla ett gott kamratskap.

Verksamheten bedrivs huvudsakligast genom att anordna trängluncher, information och studiebesök kopplat till allmänna samhällsfunktioner och försvarsmakten. Föreningen ger ut en tidning årligen till samtliga medlemmar.