KANSLI

Trängträff 2-4 juni i Sollefteå

Bäste Sveaträngare,

Vi liksom övriga Sverige har nu ”kommit över sviterna av Covid-epidemin” vilket innebär att traditionen med årliga Trängträffar återupptas. Värdskapet i år har Norrlandsträngarna som har inplanerat årets träff till fredag den 2 juni till söndag den 4 juni. 

Här kommer länken till Trängträffen 2023 http://www.norrlandstrangarna.se/17/70/trangtraff-2020-solleftea/. Där hittar Du underlag rörande anmälan, program boende och resor. Notera att tiden för preliminär anmälan gick ut den 15 februari. Detta gäller icke utan vi vill att Du gör en preliminäranmälan till info@sveatrangaren.se senast den 15 mars så att vi kan lämna ett underlag till Norrlandsträngarna.

Kostnadsbilden för ett deltagande bedömer styrelsen bli drygt 5 000 kr fördelade på 1 500 kr för mat, program och transporter i Sollefteå. För boendet ligger kostnaderna på 1 450 kr för dubbelrum/natt och enkelrum 1 150 kr/natt. Tidtabellen för juni finns inte ännu men om man tittar på priserna för motsvarande resa i april är priset 1 200 kr för resan i 2. kl. ej ombokningsbar biljett.

I vanlig ordning kommer det att utgå en mindre subvention till de medlemmar som tänker delta. Med tanke på de totala kostnaderna för trängträffen bedömer vi inte att den subvention som utgår  kommer vara avgörande för Ditt eventuella deltagande. Beslut om storleken på subventionen kommer att tas den 16 mars. Det innebär att Du  vet vilken hjälp Du får från föreningen innan slutlig anmälan och betalning skall göras 2023-03-31.

Med tränghälsningar,

Styrelsen