KANSLI

OM OSS

T1 kamratförening bildades under mellankrigsåret 1935. Redan från början var föreningen aktiv och hade många medlemmar. I dag har vi ca 350 medlemmar främst befäl, anhöriga, värnpliktiga och civilanställda, men även andra, som har intresse för T1.  Föreningens syfte var som nu att främja god kamratskap och att stödja varandra, men också att föra vidare traditioner och bibehålla den goda andan.

Föreningen har under åren ordnat luncher, middagar och resor med studiebesök mm. Vi har en styrelse som består av 8 medlemmar. Föreningens medlemmar har en mängd historier att berätta som aldrig verkar ta slut. Det kan röra sig om personer, händelser under grundutbildningen eller ”repövningar”. Det handlar också om mässlivets olika upplevelser där vi alla fostrades av äldre kamrater, men också om många händelserika och trevliga fester. Därför har vi en dag om året som vi kallar ”historier i ord och bild” då vi berättar historier för varandra om våra upplevelser under åren på T1. Skratten är många och långa.

Vi träffas på trevlig tränglunch 6 gånger om året på livgrenadjärmässen i Linköping då vi samtalar, lyssnar på ett föredrag och får lite information. Varje vår genomför vi en utflykt, för det mesta med buss, då vi besöker olika platser främst i Östergötland. Det kan vara museer, företag, naturupplevelser mm. Vi ger ut en tidning till alla medlemmar en gång om året med bilder och artiklar på det som har genomförts och information om det som ska komma. I december äter vi en god jullunch på livgrenadjärmässen med sång och snaps.

Föreningen har tagit fram ett dokument i tre delar ”Tränghistoria under 1900-talet” baserat på Rolf Ligners intervjuer. Ett helt fantastiskt dokument, mycket intressant och läsvärt.  Andan och stämningen är mycket god i vår förening och kommer förhoppningsvis så att förbli framöver.