KANSLI

Välkommen till Sveaträngaren

Svea Trängregementes T1 Kamratförening
bildad 1935 och har sitt säte i Linköping.

Ordf har ordet

snodroppe

Våren och sommaren närmar sig med stora kliv. Jag vill bara påminna om några aktiviteter som vi har.  vårutflykten genomförs som vanligt i maj närmare bestämt torsdagen den 17 maj. Kostnad för medlemmar 300 kronor. Vår gemensamma Trängträff då samtliga kamratföreningar inom trängen är vi ansvariga för i år och den genomförs den 7-8 september. Kostnad för medlemmar 600 kronor. Det skulle vara mycket kul om det blev ett högt antal SveaTrängare under dessa dagar

Detaljer om detta hittar ni i vår tidning och på hemsidan.

Vi ses i vårvärmen

Hans Almroth

Ordf

Läs mer

Gemensam kamratlunch 22 mars på Livgrenadjärmässen

 

Livgrenadjär

Livgrenadjärföreningen har nöjet att vara värd för denna lunch.

Till denna lunch är alla kamratföreningar (och motsvarande) i garnisonen välkomna!
Tag gärna med hustru, sambo, eller annan eller god vän.

Efter lunchen får vi lyssna på ett mycket intressant föredrag.

Hanna Wilhlborg som arbetar för Linköpings kommun kommer att lämna information om det nya ”garnisonsmuséet”, som ska byggas under de närmaste åren.
Det finns tre olika förslag på placering av detta.

Lunchpris : 100 kronor

Anmälan

E-post:       anna@livgrenadjarmassen.se

Telefon:     013-14 09 99

Senast den 16 mars
Välkomna!

Håkan Schweitz
Ordförande i Livgrenadjärföreningen

PS. SveaTrängare anmäler som vanligt till L-O eller Uno

Läs mer

Tränglunch 15 februari 2018

 

IMG_5815SveaTrängare
Då är vi igång 2018, och har avverkat den första Tränglunchen. Denna gång hade vi besök av en gammal SveaTrängare som slutade på Svea Trängkår 1996 Joacim Blomgren. Joacim tjänstgör idag som Arméförvaltare och sitter i Arméstaben. Föredraget handlade om Armén idag och var mycket intressant, det är bara att konstatera att det har hänt en hel del sen vi avslutade vår tjänstgöring, men pendeln håller på att svänga tillbaka i många avseenden. Tack Joacim för ett mycket väl genomfört och intressant föredrag.

Nu laddar vi inför nästa Tränglunch som går av stapeln den 22 mars och denna gång är det en gemensam lunch för samtliga kamratföreningar i Linköping och I4 har värdskapet. Denna gång kommer Hanna Wihlborg och berättar vad som händer i museéfrågan. Välkomna, anmäl till L-O eller Uno som vanligt.

Läs mer

God fortsättning på 2018

SveaTrängare

Ett år har passerat och ett nytt 2018 står för dörren med intressanta T1 Fanahändelser i sitt sköte bla är det vi som arrangerar Trängträffen i höst och årets vårutflykt går till Heidenstams Övralid och Gustav Vasas Vadstena slott mm.

Du har väl noterat programmet och lagt in datumen i kalendern!

Den första Tränglunchen är den 15 februari då en gammal SveaTrängare, Arméförvaltare Joacim Blomgren kommer till Livgrenadjärmässen för att berätta om ”Armén idag”
Välkommen

Och som vanligt anmäl till L-O eller Uno

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

IMG_3444[1]

Ordförande har ordet 2017

Det finns i dag ett antal militära hot mot Sverige. Ryssland visar stort intresse för östersjöområdet och flera viktiga samhällsfunktioner är alltför öppna för cyberangrepp, så nu vill samtliga  ( nästan ) politiska partier satsa mer pengar på försvaret. Det är bra, men det var ju inte så länge sedan som våra politiker  i stället var eniga om att lägga ner stora delar av vårt försvar och skrota den allmänna värnplikten. Man undrar var finns långsiktigheten som är nödvändig för försvarsmakten. I dag finns det dessutom inte särskilt bra förutsättningar för att bygga upp ett nytt värnpliktsförsvar. Många utbildningsplatser har försvunnit, viktig materiel finns inte längre och antalet officerare för utbildning är begränsat. Det här har man gjort tidigare bland annat 1925 vilket fick till följd att Sverige inte var tillräckligt rustat när 2:a världskriget utbröt bara 14 år senare. Att man aldrig lär sig. Det är ju positivt att mönstring av ungdomar nu har kommit igång, men försvaret har sannolikt stora framtida utmaningar. Det har även T1 kamratförening.

Med det nya museet där kamratföreningen medverkar med våra kunskaper, erfarenheter och idéer. Vill vi visa T1 verksamhet och betydelse i och för Linköping och Östergötland under 1900-talet. Arbetet är i full gång och ser spännande ut.  Vi har bra stöd från Linköpings kommun Det nya museet kommer troligtvis att placeras i  Valla- området. Vi kommer att berätta om hur det fortlöper på vår hemsida. # sveatrangaren.se # . Vi vet vad vi vill men inte ännu hur det ska se ut

För övrigt har år 2017 har varit ett bra år. 6 stycken trängluncher varav en jullunch, 2 intressanta föredrag och en solig och uppskattad vårutflykt i maj. Trängträffen, som anordnades av Trängklubben blev en fin och speciell upplevelse ombord till stora delar på MS Birka till Mariehamn på Åland. Där träffade jag bland annat T1.are som jag inte träffat tidigare, men som med glädje läser vår tidning varje år.
Vår tidning är nog mycket betydelsefull för främst de som bor långväga och inte kan delta så ofta på våra trängluncher.

Nästa år 2018 har vi liknande program och då svarar vi för trängträffen i September och vi har redan idéer vad vi ska göra. Det kan bli nya unika Vallastaden och ett besök på Tekniska verken och middag på Livgrenadjärmässen.

Jag vill slutligen önska alla Sveaträngare en riktigt God Jul o ett Gott Nytt År !

Ett stort tack till alla i vår styrelse som gjort ett mycket fint jobb under året

Hans Almroth

Ordförande

Läs mer

Det lackar mot jul

image

SveaTrängare

Den 14 december kl 1200 intager vi Livgrenadjärmässen för årets julbord. Till det facila priset av 250 kr.

Och som vanligt anmälan till L-O eller Uno

 

Läs mer

Tränglunch 16 november kl 1200

fana

SveaTrängare

Nästa tränglunch den 16 november kommer Jan Nilsson att berätta om sin verksamhet i Ryssland,? Nej han har inte varit spion såvitt jag vet. Jan var officer på T1 till 1986 sedan till IKEA. Det blir ett intressant föredrag. Välkomna.

Och DU har väl inte glömt Jullunchen (julbord) den 14 dec kl 1200, denna gång till det facila priset av 250 kr.

Och som vanligt anmäl till L-O eller Uno

Läs mer

Årsmöte 2017

IMG_1080Årsmöte 2017 är nu avklarat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet! Den ända i styrelsen som ville bli ersatt var vår kassör, men då det är besvärligt att hitta ersättare blev han kvar ett år till, vilket innebär att han påbörjar sitt 31:a år som kassör (fantastiskt). I övrigt samma styrelse som tidigare.

Läs mer

Trängträff 2017 Stockholm-Åland

IMG_5256Torsdag 5 oktober kl 0820 startade årets resa med buss till Stockholm för årets Trängträff som arrangerades av Försvarets Trängklubb med Olle Schylander och Lars Sjölin som övnledare. Vi var 5 SveaTrängare som startade i Linköping och sammanstrålade med ytterligare 6 st i Stockholm. Efter en kort promenad i strålande väder samlades vi vid Armémuseum för att räkna ihop styrkan (ca 75 st) där vi kunde lämna vårt bagage. Därefter vidtog en utsökt lunch på närliggande restaurang Ciao-Ciao Grande. Efter lunch åter till Armémuseum där vi fick guidade turer på tema ”Stormaktstid” eller ”Beredskapstid”. Busstp till stadsgårdskajen och ombordstigning på Birka, eftersom middagen var beställd till kl 1800 så blev det en snabb omklädning inför middagen som serverades i resturang Compagniet. Efter middagen var det fria aktiviteter. Dag 2 startade med frukost för att därefter göra studiebesök på kommandobryggan och maskinrummmet. Kl 1130 var det dags för ett föredrag av Genmaj Bengt Andersson som var övnledare på Aurora som precis hade avslutats och det var mycket intressant att ta del av hans erfarenheter. Efter  detta var det dags för Överste Anders Emanuelsson som orienterade om SMKR Sveriges Militära Kamratföreningar. Resan avslutades med lunch och kl 1545 var vi åter i Stockholm för vidare tp till Linköping/Mjölby. En mycket lyckat TrängTräff och väl genomförd av Försvarets Trängklubb Stockholm.

Läs mer