KANSLI

SveaTrängare

Från vänster Ulf Thor, Torbjörn Forsman, Conny Wiström, L-O Karlsson, Oskar Söderkvist, Uno Bergqwist, Bakom kameran Ante Eriksson

Återigen har ett år gått och badmästare Urban kallade till badavslutning på Folkungagatan. Efter samling gick färden mot gama Wahlbecks verkstäder granne med T1. Det är bara att konstatera inget är sig likt, färden gick vidare och vi kom fram till en trädallé som först inte kändes igen, men vår guide L-O medlade att 30 m till vänster hade grind nr 6 stått och bakom träden hade T1,s fotbollsplan legat som nu var bebyggd av stora bostadshus. Lite längre ner till höger hade idrottsbaracken legat och Ulf mindes det gamla kommandot ”stockarna bort och stängerna fram” och all log. Nu gick färden hemåt genom kyrkogården och vi hälsade på gamla kamrater, vila i frid. Då det finns mycket att prata om när gamla kamrater möts blev vi tvungna att stryka bastun, för en fantastisk lunch väntade när vi kom hem, tack Gun.