KANSLI

SveaTrängare

Hösten kommer med stormsteg och en sorgsen sommar har passerat, Tore och Hans har lämnat oss, må dom vila i frid.

Det drar ihop sig till Tränglunch

Torsdag den 12 oktober kl 1230 (obs tiden) på livgrenadjärmässen

Lisa Skoglund, C Trängregementet, som skulle varit föredragshållare den 12 oktober har tvingats lämna återbud då nye arméchefen, genmj. Jonny Lindfors, kallat till sin första armékonferens den veckan.

Styrelsen har som ersättare lyckats engagera övlt. Jörgen Elfving som föredragshållare. Jörgen Elfving är förmodligen en av de främsta svenska experterna på den ryska försvarsmaktens organisation, förmåga, taktik och inte minst kriget mot Ukraina.

Jörgen har under nästan hela sin karriär arbetat med underrättelsetjänst med inriktning mot Sovjetunionen/Ryssland. Han var under delar av 90-talet chef för Arméns Underrättelseskola. Han har även varit biträdande försvarsattaché i Baltikum och följer kontinuerligt utvecklingen kring kriget i Ukraina. I och med att han kan ryska och följer rysk ”media och källor” i nutid är han synnerligen väl insatt och därför ofta i tv för att kommentera kriget.

Vi i styrelsen hoppas att många medlemmar tar tillfället i akt för att komma till lunchen den 12 oktober för att få information om kriget i Ukraina som har påverkat världen i drygt 1,5 år

och som fortsatt lär påverka oss. För Jörgen är Livgrenadjärmässen är välbekant då han var bataljonschef på IB 4.

Varmt välkomna den 12 oktober till Livgrenadjärmässen,

Anmälan sker som vanligt till L-O Karlsson larsolov.karlsson323@gmail.com SENAST 5 dagar innan