KANSLI

Vårlunchen avklarad

IMG_0714

Den gemensamma vårlunchen med kamratföreningar i Linköping genomfördes den 31 mars med SveaTrängaren som värd. Deltagande kamratföreningar var förutom SveaTrängarna, I4, A1, AF2, Lv2, F3 samt ROSÖ. Resp. kamratförenings ordförande redogjorde för sin kamratförenings historia och verksamhet. Till sist redogjorde Clas-Henrik Lövgren om garnisionsmuseéts turer mellan kommun och länsstyrelse och det är ingen munter historia.
Mingelbilder