KANSLI

Tränglunch 21 mars 2024


SveaTrängare

Efter en god lunch bestående av hjortstek med gräddsås och potatis höll vår inbjudne

gäst, den nytillträdde ställföreträdande regementschefen på T 2, övlt Fredrik

Gustafsson, ett intressant föredrag om Sveriges nya roll som medlem i Nato ur ett

underhållsperspektiv. Han har tidigare arbetat på både Försvarsstaben och

Högkvarteret, och på det senare stället var han även sammanhållande för

regeringsuppdraget om fortsatt militärt stöd till Ukraina. Dessutom orienterade ha om

den nuvarande och framtida verksamheten vid Göta Trängregemente och

utvecklingen inom logistikområdet.

Nästa sammankomst blir torsdag den 16 maj (vårutflykt) mer info kommer.