KANSLI

Tränglunch 2020-02-13

SveaTrängare, då har ett nytt Trängår startat med den första tränglunchen. 30 SveaTrängare hade samlats på Livgrenadjärmässen för lunch samt lyssna på Henry Stensons öden och äventyr efter att han avslutat sin militära karriär 1984. Det visade sig att han hade en del militärt blod i sina gener på sin mammas sida, några generaler samt överstar! Sin civila karriär startade på Saab som informationschef för att sedan gå vidare i samma befattning på Volvo flygmotor, Volvo personvagnar samt Ericsson m.fl. Ett mycket intressant föredrag där Henry redogjorde för händelser som de flesta åhörarna hade följt i media under åren, bl.a fick han ett samtal från PG Gyllenhammar som ville ha Henry som informationsdirektör i ett läge där Volvo skulle fusioneras med Renault ett hedersamt uppdrag naturligtvis men det vet vi idag hur det gick…. Han tillhör dessutom de få Trängare som man kan läsa om på Wikipedia och där kan man läsa att han 2009-10 var den högst betalde konsulten i Sverige, då undertecknad inte ville verka nyfiken ställde jag ändå frågan om vad han tjänade som kom tvåa men fick inget svar..!