KANSLI

Tränglunch 2019 11 14

 

 

 

 

 

 

Kamratlunch den 14 november 2019
Som vanligt träffades vi på Livgrenadjärmässen där trettio medlemmar hade mött upp för att , som brukligt är i militära sammanhang, äta ärtsoppa och pannkakor, det var ju torsdag. Det fanns alternativ för den som eventuellt tröttnat på ärtsoppa. Hur som helst alla verkade nöjda med det som serverades.

Efter lunchen höll Kjell Persson ett uppskattat föredrag om Linköpings ekopark det vill säga övningsfältet söder om regementena. Han koncentrerade sig till Smedstad herrgårds torp och stugor och de människor som från 17000-talet bott och levt där. Det visades att många av torpen hade varit bebodda av indelta soldater med familjer.
Det som berörde oss mest var nog berättelsen om deras levnadsöden. Det var inte lätt att vara fattig under 17 och 1800-talet. Många av torpen var bekanta för oss som tjänstgjort vid Linköpings regementen exempelvis Ryttartorpet , Statute , Statinne , Nyhagen ,med flera. Ordföranden Hans Almroth tackade Kjell med en blombukett  för ett intressant föredrag.