KANSLI

SveaTrängare med flera

snodroppe

Den 31 mars kl 1200 på livgrenadjärmässen är det dags för vårlunch, denna gång samlas alla mil. kamratföreningar i Linköping för en gemensam lunch. Anmälan sker till resp. kamratförening.
SveaTrängare anmälar som vanligt till L-O eller Uno.

Välkomna