KANSLI

SveaTrängare gör en insats!

Livgrenadjärmässens Sångbok – ett bokprojekt för Mässens fortlevnad!

Vi lanserar nu Livgrenadjärmässens Sångbok 2020 i syfte att stödja Mässen och samtidigt kunna leverera något som är efterfrågat. Mässföreningen kommer att bekosta trycket och förtjänsten ska gå till stöd för Mässverksamheten.

Sångboken ska innehålla snapsvisor och andra mässrelaterade sånger som knyter an till de militära förband som finns och funnits i Östergötland. Även de mest populära snapsvisorna som kanske saknar militär anknytning vill vi få med.

Vi tar med tacksamhet emot förslag på vilka sånger eller bilder den ska innehålla. Förslag skickas till mats@wallden.email.
Skicka gärna med uppgifter om melodi, upphovspersoner till text och musik och gärna om den finns någon historik eller instruktioner bakom sången.

Sångboken trycks i format A6 (10×15 cm) med mjukpärm för att passa kavajfickan och få plats mellan tallrikarna. Den blir i färgtryck och kommer att ha ca 100-150 sidor. De bilder som vi lagt ut är tänkt utformning men den kan komma att förändras.

Vi har satt priset per bok till 190 kr där omkring 150 kr kommer att gå till Mässen.

Detta beror givetvis på hur många som beställer – ju fler som beställer desto mer till Mässen.

Du bokar en bok genom att betala 190 kr/bok på plusgiro 192 08 16-4 eller via Swish 123 275 27 80.

Beställer du två eller fler kostar de 170 kr/st. Vill någon förening köpa ett större antal – kontakta mats@wallden.email

Passa på och köp flera exemplar så har du redan julklapparna klara!

Vi vill ha din inbetalning senast 2020-05-01 för att vi ska kunna bestämma vilken upplaga vi ska trycka.

Skicka en epost till mats@wallden.email med din adress för att säkerställa att boken hamnar rätt.

Leverans sker preliminärt i juni.

/Livgrenadjärmässens Ideella Förening ”Mässföreningen” styrelse

Livgrenadjärmässens Sångbok – ett bokprojekt för Mässens fortlevnad!

Vi lanserar nu Livgrenadjärmässens Sångbok 2020 i syfte att stödja Mässen och samtidigt kunna leverera något som är efterfrågat. Mässföreningen kommer att bekosta trycket och förtjänsten ska gå till stöd för Mässverksamheten.

Sångboken ska innehålla snapsvisor och andra mässrelaterade sånger som knyter an till de militära förband som finns och funnits i Östergötland. Även de mest populära snapsvisorna som kanske saknar militär anknytning vill vi få med.

Vi tar med tacksamhet emot förslag på vilka sånger eller bilder den ska innehålla. Förslag skickas till mats@wallden.email.
Skicka gärna med uppgifter om melodi, upphovspersoner till text och musik och gärna om den finns någon historik eller instruktioner bakom sången.

Sångboken trycks i format A6 (10×15 cm) med mjukpärm för att passa kavajfickan och få plats mellan tallrikarna. Den blir i färgtryck och kommer att ha ca 100-150 sidor. De bilder som vi lagt ut är tänkt utformning men den kan komma att förändras.

Vi har satt priset per bok till 190 kr där omkring 150 kr kommer att gå till Mässen.

Detta beror givetvis på hur många som beställer – ju fler som beställer desto mer till Mässen.

Du bokar en bok genom att betala 190 kr/bok på plusgiro 192 08 16-4 eller via Swish 123 275 27 80.

Beställer du två eller fler kostar de 170 kr/st. Vill någon förening köpa ett större antal – kontakta mats@wallden.email

Passa på och köp flera exemplar så har du redan julklapparna klara!

Vi vill ha din inbetalning senast 2020-05-01 för att vi ska kunna bestämma vilken upplaga vi ska trycka.

Skicka en epost till mats@wallden.email med din adress för att säkerställa att boken hamnar rätt.

Leverans sker preliminärt i juni.

/Livgrenadjärmässens Ideella Förening ”Mässföreningen” styrelse

Bilden kan innehålla: text