KANSLI

SveaTrängare ändring i programmet Trängträff Hässleholm

Trängvänner.

Vi har gjort förändringar i programmet för trängträffen den 6 och 7 september.

Enligt plan skulle vi besöka den nya järnvägsverkstaden men tyvärr tar de ej emot studiebesök före invigningen 2020.

Vårt alternativ har blivit Wanås slott-konstutställningar.

Välkomna! Gunnar Segerholm/Sekreterare