KANSLI

Sommarhälsning

Vi i styrelsen vill önska alla kamrater i Svea Trängregementes Kamratförening en trevlig
och fin sommar och en förhoppning om att vi ses i höst igen på någon lunch eller annan av våra aktiviteter.

Hans Almroth
Ordförande