KANSLI

Ordföranden har ordet

IMG_3444[1]

God Jul Och Gott Nytt År

För 18 år sedan avvecklades Svea trängkår i Linköping tillsammans med stora delar av försvaret. T1 hade då varit etablerat i Linköping i nästan 100 år och haft en mycket stor betydelse för utvecklingen i Östergötland. Några områden där T1 ledde eller deltog i utvecklingen var bland annat hästtjänst, motortjänst, transporttjänst, förplägnadstjänst och sjukvårdstjänst. Till följd av alla olika specialområden utvecklades en fantastisk kompetens, ansvarskänsla och stolthet hos personalen vid T1. Det fanns på Sveaträngen i Linköping en fin anda som vi trängare ska vara mycket glada över och minnas med stor glädje. Den andan finns nu i vår kamratförening som vi tillsammans ska behålla och utveckla. Jag tycker också att vi har en bra och trevlig verksamhet som även borde locka kamrater, fruar, flickvänner med flera. Alla är naturligtvis varmt välkomna. Vår hemsida innehåller mycket värdefull information både vad vi har gjort och programmet om kommande verksamhet inom föreningen. Även i år kommer vi att genomföra en gemensam lunch i mars med övriga kamratföreningar i Linköping. Jag rykte in på T1 i juni 1964 trivdes bra och förstod tidigt att militäryrket var något som jag ville pröva på. När jag sedan fick reda på att man fick två skåphalvor på aspirantskolan var saken klar. Vilken glädje! Jag hoppas att vi kan bli fler som ses på våra aktiviteter och tillsammans uppleva den fina andan. Du får gärna kontakta mig eller någon annan i styrelsen. Tack alla i styrelsen för en utmärkt arbetsinsats och att ni backat upp er ordförande under året. Slutligen vill jag önska alla Sveaträngare en riktigt God Jul och Gott Nytt År