KANSLI

Ordföranden har ordet

Kära Sveaträngare

Ännu ser man ingen ljusning på eländet vad gäller koronan, vilket innebär att vi trängkamrater, som befinner oss i riskgruppen bör

vara extra försiktiga och inte ta onödiga risker. Vi får inte glömma att det är en dödlig sjukdom, så vi får nog stå ut ett tag till. Vi får ta bort eller framflytta delar av vår verksamhet.

Om vi granskar våra aktiviteter får vi börja med att stryka jullunchen den 10 dec. Nästa gång vi ska mötas är på årsmötet den 11 februari, vilket även det är tveksamt.

Jag hoppas vi kan genomföra resan till Västervik i maj i alla fall. Jag har kontaktat T3 och fått information om att Trängträffen i Sollefteå är framflyttad till år 2022.

När det gäller våra luncher så hoppas jag att vi kan ha dom kvar, men även detta är osäkert så jag uppmanar dig att kolla hemsidan.

Om du är osäker eller har synpunkter hör gärna av dig och håll dig frisk från coronavirus

Hans Almroth
Ordförande i karantän