KANSLI

Ordföranden har ordet

Jag vill börja med att tacka alla de som deltagit i våra aktiviteter under året. Det gäller våra luncher, vårutflykten och inte minst trängträffen i början på september.

Vi har haft ett händelserikt år. Flera luncher med olika föredrag bland annat hur försvaret ser ut i dag, om hur vi eventuellt kan bygga ett nytt garnisonsmuseum I Valla-området . Huruvida det blir ett museum eller inte står i stjärnorna, men kamratföreningens styrelse jobbar hårt med planering och idéer för att det ska bli ett levande museum med hög kvalitet. Nästa år 2019 blir säkert lika bra eller bättre än året som varit. Vintern lika kall med luncher på Livgrenadjärmässen, våren lika ljus och förväntansfull med vårutflykt till Eksjö, sommaren lika varm och skön och hösten med trevlig trängträff i Hässleholm, årsmöte och till slut en god Jullunch. Det kan inte bli bättre. Så du som vill vara med på våra aktiviteter, men av olika anledningar tvekat, kom med !  Läs vår tidning och gå gärna in på vår hemsida för att få aktuella nyheter om. För övrigt anser jag att försvaret bör stärkas och värnplikten utvecklas. Slutligen vill tacka alla i vår styrelse för ett mycket ansvarsfullt och gott arbete.

God Jul och Gott Nytt År

Hans Almroth