KANSLI

Kamratlunch mars 2019

Den 28 mars genomfördes den årligen återkommande kamratföreningslunchen. 47 kamrater från Livgrenadjärerna , A 1 , T 1 , F 3 och före detta Lv 2 kamratförening hade samlats på Livgrenadjärmässen. T 1 kamratförening var värd.

Anna som driver Livgrenadjärmässen inledde med att berätta om det hotell som håller på att byggas på två våningar under mässen. På grund av att slutbesiktning nästkommande dag fick vi tyvärr inte bese hotellet. I stället fick vi, genom en bildvisning , en mycket tydlig bild hur det kommer att se ut när allt är färdigt.

Alla rum har fått benämningar efter den verksamhet som bedrevs i huset under den tid som livgrenadjärerna var verksamma där. Flera rum var namnade efter de förband som verkat på garnisonsområdet under åren. Ett av rummen som kallades för logementet hade de typiska logementssängarna med blåvita sängöverdrag men även hygiendel med tvättränna i plåt var autentiskt. I övrigt var rummen möblerade som  man förväntar sig att ett hotellrum skall vara. Efter Annas föredragning var det dags för lunch som för dagen bestod av pyttipanna.

Vid kaffet berättade en representant för varje kamratförening om respektive förenings program under året. Det var som vanligt en trevlig kamratföreningslunch med återseende av ansikten man inte sett på länge.