KANSLI

Kamratlunch 28 mars kl 1200

SveaTrängare den 28 mars kl 1200 på Livgrenadjärmässen samlas samtliga militära kamratföreningar i Linköping för en gemensam lunch. Vid detta tillfälle kommer Anna att visa/berätta om sina hotellplaner, visning kommer att ske om hotellet är färdigt.

SveaTrängare anmäler som vanligt till L-O eller Uno.

Välkomna