KANSLI

Gemensam kamratlunch 22 mars på Livgrenadjärmässen

 

Livgrenadjär

Livgrenadjärföreningen har nöjet att vara värd för denna lunch.

Till denna lunch är alla kamratföreningar (och motsvarande) i garnisonen välkomna!
Tag gärna med hustru, sambo, eller annan eller god vän.

Efter lunchen får vi lyssna på ett mycket intressant föredrag.

Hanna Wilhlborg som arbetar för Linköpings kommun kommer att lämna information om det nya ”garnisonsmuséet”, som ska byggas under de närmaste åren.
Det finns tre olika förslag på placering av detta.

Lunchpris : 100 kronor

Anmälan

E-post:       anna@livgrenadjarmassen.se

Telefon:     013-14 09 99

Senast den 16 mars
Välkomna!

Håkan Schweitz
Ordförande i Livgrenadjärföreningen

PS. SveaTrängare anmäler som vanligt till L-O eller Uno