KANSLI

Årsmöte 2015 genomfört

IMG_0408Den 15 oktober genomfördes årsmöte för 2015. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och kassören Gunnar Hallstedt meddelade att ekonomin var ganska god  (Gunnar är i mitten på bilden)