KANSLI

Årsmöte 15 feb 2024

SveaTrängare

Ett år har passerat och ytterligare ett årsmöte har genomförts, torsdagen den 15 februari. 25 SveaTrängare hade hörsammat kallelsen och gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Då vår nya ordf Per Lennerman låg hemma med en dunderinfluensa dock ej covid fick vi damma av vice ordf Lars-Åke Weinerhall som genomförde årsmötet med bravur. Ingen skillnad i styrelsen, samma som förra året, det är lätt att vara valberedare! Därefter upplöstes mötet och eftersom lunchen bestod av raggmunk var alla mätta och belåtna.

Boka in i kalendern torsdag 21 mars Tränglunch och föredrag