KANSLI

God Jul och Gott Nytt År

IMG_3444[1]

Ordförande har ordet 2017

Det finns i dag ett antal militära hot mot Sverige. Ryssland visar stort intresse för östersjöområdet och flera viktiga samhällsfunktioner är alltför öppna för cyberangrepp, så nu vill samtliga  ( nästan ) politiska partier satsa mer pengar på försvaret. Det är bra, men det var ju inte så länge sedan som våra politiker  i stället var eniga om att lägga ner stora delar av vårt försvar och skrota den allmänna värnplikten. Man undrar var finns långsiktigheten som är nödvändig för försvarsmakten. I dag finns det dessutom inte särskilt bra förutsättningar för att bygga upp ett nytt värnpliktsförsvar. Många utbildningsplatser har försvunnit, viktig materiel finns inte längre och antalet officerare för utbildning är begränsat. Det här har man gjort tidigare bland annat 1925 vilket fick till följd att Sverige inte var tillräckligt rustat när 2:a världskriget utbröt bara 14 år senare. Att man aldrig lär sig. Det är ju positivt att mönstring av ungdomar nu har kommit igång, men försvaret har sannolikt stora framtida utmaningar. Det har även T1 kamratförening.

Med det nya museet där kamratföreningen medverkar med våra kunskaper, erfarenheter och idéer. Vill vi visa T1 verksamhet och betydelse i och för Linköping och Östergötland under 1900-talet. Arbetet är i full gång och ser spännande ut.  Vi har bra stöd från Linköpings kommun Det nya museet kommer troligtvis att placeras i  Valla- området. Vi kommer att berätta om hur det fortlöper på vår hemsida. # sveatrangaren.se # . Vi vet vad vi vill men inte ännu hur det ska se ut

För övrigt har år 2017 har varit ett bra år. 6 stycken trängluncher varav en jullunch, 2 intressanta föredrag och en solig och uppskattad vårutflykt i maj. Trängträffen, som anordnades av Trängklubben blev en fin och speciell upplevelse ombord till stora delar på MS Birka till Mariehamn på Åland. Där träffade jag bland annat T1.are som jag inte träffat tidigare, men som med glädje läser vår tidning varje år.
Vår tidning är nog mycket betydelsefull för främst de som bor långväga och inte kan delta så ofta på våra trängluncher.

Nästa år 2018 har vi liknande program och då svarar vi för trängträffen i September och vi har redan idéer vad vi ska göra. Det kan bli nya unika Vallastaden och ett besök på Tekniska verken och middag på Livgrenadjärmässen.

Jag vill slutligen önska alla Sveaträngare en riktigt God Jul o ett Gott Nytt År !

Ett stort tack till alla i vår styrelse som gjort ett mycket fint jobb under året

Hans Almroth

Ordförande