KANSLI

SveaTrängare

Det är med sorg i hjärtat vi kan meddela att Tore Månsson den sista Chefen Svea Trängkår samt fd ordförande Svea Trängregementes kamratförening avled den 29 juni och begravdes i Hjo kyrka 28 juli. Kamratföreningen representerades av Lars-Åke Weinerhall, Uno Bergqwist och L-O Karlsson.

Tore, vila i frid