KANSLI

Ordföranden har ordet

IMG_3206[1]

Nu har vi fått en egen hemsida att glädjas åt, jobba med och sprida.

Tanken med hemsidan är att på ett bra sätt kunna hålla en aktuell kontakt med våra medlemmar och förhoppningsvis rekrytera nya Intresserade personer. För att lyckas med det måste nog läggas mycket kraft bland annat på vad gäller information.

Vi behöver också göra kamratföreningens verksamhet attraktiv främst för de T1-are som i dag jobbar på olika platser och kanske snart går i pension, men även de som varit värnpliktiga soldater vid T1. Därför måste vi anstränga oss för att få fler medlemmar och anhöriga att delta i våra aktiviteter såsom luncher och utflykter.

Jag hoppas att vår hemsida kan bli ett bra verktyg i detta sammanhang. Detta under förutsättning att den marknadsförs på att bra sätt. När det gäller föreningens aktiviteter kommer vi att fortsätta att träffas på våra trängluncher och genomföra en vårutflykt i maj. En gemensam lunch i mars 2016 för alla kamratföreningar i garnisonen kommer också att genomföras (se under programfliken).

Du som läser detta och inte brukar delta i våra luncher, tänk efter, visst skulle det trevligt att träffa tidigare kollegor i en fin mässmiljö och kanske lyssna på eller berätta trängminnen. Anhöriga är naturligtvis också välkomna. Du får gärna kontakta mig eller någon annan i styrelsen för mer information. Jag vill passa på att tacka alla i styrelsen för en som vanligt utmärkt arbetsinsats.