KANSLI

Tränglunch med föredrag 21 mars


SveaTrängare

Det drar ihop sig för Tränglunch torsdagen den 21 mars kl 1230.

Föredrag av övlt Fredrik Gustavsson stf regementschef Göta Trängregemente, Fredrik är ganska nytillträdd på sin tjänst och kommer från HKV där han tjänstgjort 3 år. Det kommer att handla om logistik och kanske lite om NATO.

Anmälan snarast till Larsolov.karlsson323@gmail.com eller 0703-477644

Välkomna