KANSLI

Trängträff 7-8 september 2018

Trängträff  7-8 september 2018
Genomföres av Svea Trängregementes Kamratförening

Program
Fredag den 7 september

Samling kl 1200 vid Hotell Ekoxen för gemensam lunch.
Studiebesök Tekniska Verken

Lördag den 8 september
Samling kl 0900 vid Hotell Ekoxen
Studiebesök Vallastaden/Bomässa 2017

SveaTrängare du anmäler dig genom att sätta in 600 kr/person på pg 328254-8.
Glöm inte att skriva ditt/dina namn på inbetalningsavin. När anmälningsavgiften är betald är du/ni anmälda.

 

Välkommen med din anmälan!