KANSLI

Årsmöte 2023

SveaTrängare

Då var årsmötet för 2023 avklarat och en ny ordförande blev vald, Pelle Lennerman i övrigt inga förändringar i styrelsen. Vi hälsar Pelle välkommen till styrelsen för SveaTrängaren. Då avgående ordförande Hans Almroth inte kunde närvara genomfördes årsmötet av vice ordföranden Lars-Åke Weinerhall. Hans kommer att avtackas senare. 28 SveaTrängare medverkade på mötet vilket var en bra siffra. En god lunch intogs på Livgrenadjärmässen.

Nästa Tränglunch 23 mars Kl 1230 och då kommer försvarsdirektör Jenny Knuthammar att vara föredragshållare.

Från vänster Lars-Olov Karlsson, Göran Thorner, Gunnar Hallstedt, Pelle Lennerman Lars-Åke Weinerhall, Urban Malm, Torbjörn Petterson, Torbjörn Forsman