KANSLI

Sommarhälsning

Hasse somma

Ordförande i djupa tankar

SveaTrängare

 Styrelsen

för

Svea Trängregementes Kamratförening

Önskar dig en skön sommar