KANSLI

Årets första Tränglunch

Åke Björn Verksamhetschef katastrofmedicinskt centrum Linköping

Åke Björn Verksamhetschef katastrofmedicinskt centrum Linköping

Då var årets första Tränglunch genomförd med ett mycket intressant föredrag av Åke Björn verksamhetschef för katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Ett 30-tal medlemmar deltog, medelåldern sjönk en liten bit, tack Torbjörn Malm och Göran Thorner för detta.

Boka in nästa lunch 31 mars som kommer att vara gemensam för samtliga mil. kamratföreningar i Linköping, kl 1200 på Livgenadjärmässen.