KANSLI

Ändringar i program på grund av rådande tillstånd i Sverige

Hej alla Sveaträngare – hoppas ni är friska

Själv sitter jag till synes i någon form av husarrest för att försöka undvika alla mänskliga kontakter. Det går än så länge ganska bra, men hur länge ?  Förra gången jag hade utegångsförbud, vilket var många år sedan,  hade jag säkert gjort något bus så det var väl berättigat.  Bäst att lyda även denna gång eftersom man numer tillhör en så kallad riskgrupp

Eftersom huvuddelen av kamratföreningens medlemmar även tillhör denna vanliga grupp och mycket är osäkert har jag fattat en del beslut.

  • Vårutflykten till Västervik skjuts upp till 2021
  • Luncherna i höst genomförs troligen som vanligt
  • Nästa års ( 2021) program planeras som vanligt med luncher årsmöte och vårutflykt

Vi kommer att använda vår hemsida och vår tidning för att få ut information

Du är alltid välkommen att ringa mig eller någon i Styrelsen om du har frågor eller synpunkter Mitt telefonnr:0708118618

Förhoppning om en fin vår, sommar och höst

Tag ingen risk, försök håll dig frisk !

Hans Almroth
Ordförande